خبر

آزمایش خود راه‌اندازی نیروگاه سیاه بیشه با موفقیت انجام شد
1395/08/27
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با توجه به وجود قابلیت مهم خودراه‌اندازی (Black Start) در همه واحدهای نیروگاه سیاه بیشه، با هماهنگی انجام شده آزمایش خودراه‌اندازی واحدهای نیروگاه با ایجاد شرایط حقیقی خاموشی (Black Out) و با حضور نمایندگان دیسپاچینگ (جمع آوری اطلاعات و کنترل) ملی، دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران و شرکت برق منطقه‌ای مازندران انجام شد.
در این آزمایش خطوط 400 کیلوولت سیاه بیشه- زیاران و سیاه بیشه- وردآورد بر روی باس 2 پست سیاه بیشه قرار گرفته و خط سیاه بیشه- حسن کیف با قرارگیری برروی باس یک از خطوط فوق جدا شد.
باس بار در توزیع برق قدرت، نواری از مس یا آلومینیوم است که درون یک تابلوی برق، تابلوی توزیع، پست برق یا دستگاه های برقی دیگر قرار داشته و برق را هدایت می کند.
برپایه این گزارش با هماهنگی دیسپاچینگ، واحد 4 نیروگاه در حالت Line Charging راه‌اندازی و پس از ولتاژدار کردن خط به صورت تدریجی، بارگذاری واحد توسط پست فوق توزیع «نمک‌آبرود» انجام شد.
واحدهای خود راه‌انداز در شبکه سراسری واحدهایی هستند که قابلیت راه‌اندازی مستقل و شارژ خط را داشته و پس از فروپاشی شبکه و خاموشی سراسری (Black Out) به عنوان نخستین واحد برای بازیابی شبکه (Restoration) وارد عمل شده و شبکه را به صورت جزیره‌ای برق‌دار می‌کنند.
همه واحدهای نیروگاه سیاه بیشه دارای قابلیت خودراه‌اندازی بوده و با توجه به قرارگیری در شمال شبکه برق کشور، اهمیت ویژه‌ و منحصر بفردی در احیای شبکه سراسری برق در این منطقه دارند.
به گزارش ایرنا، ایجاد تعادل در شبکه برق کشور در ساعات پرباری و کم باری، تولید انرژی برق آبی با ظرفیت یک هزار و 40 مگاوات در ساعت پرباری شبکه، مصرف کننده مطمئن انرژی به میزان 960 مگاوات در ساعت کم باری شبکه، اشتغالزایی در حین اجرای طرح و زمان بهره برداری و ایجاد محیط گردشگری و توریستی، از جمله اهداف ساخت سد و نیروگاه تلمبه- ذخیره ای سیاه بیشه است.