درباره‌ی شورا

پیشینه‌ی شورای پایایی

شورای پایایی شبکه‌ی برق کشور در سال 1387 بر اساس مصوبه مقام‌های عالی وزارت، با هدف توسعه‌ی فرهنگ تأمین و حفظ پایایی شبکه‌ی برق کشور، تحقق عملکرد مطلوب و نظام‌مند مجموعه‌ی نهادهای مرتبط و افزایش یکپارچگی و نظم‌پذیری در حوزه‌های وابسته آغاز به کار نمود.


b-transmission-1024x359.jpg