ساختار و اعضا

تعریف‌ها و واژگان کلیدی

بر اساس ویراست سوم نظام‌نامه‌ی شورای پایایی (1396)، واژگان کلیدی این گونه تعریف شده اند:
 

·   «پايايي»: منظور پايايي شبكه برق است که بيانگر سطح احتمال «تأمين بار مشتركين در چهارچوب استانداردهاي مرتبط و به ميزان مورد تقاضا» مي‌باشد. اين سطح با استفاده از شاخص‌هايي از قبيل تعداد دفعات، مدت و دامنه اثرات نامطلوب در تأمين نياز مصرف‌كنندگان بيان مي‌شود. سطح مطلوب پايايي متناسب با شرايط محيطي و خواسته‌هاي جامعه تعيين مي‌شود. پايايي شامل دو مؤلفه زير است:
o   كفايت: توانايي شبكه برق براي تامين نيازهاي توان و انرژي الكتريكي مشتركين با در نظر گرفتن خروجي‌هاي برنامه‌ريزي شده و همچنين خروجي‌هاي برنامه‌ريزي نشده‌ي محتمل اجزاي شبكه
o   امنيت (پایایی بهره‌برداری): توانايي شبكه برق در تحمل اغتشاشات ناگهاني، مانند اتصال كوتاه الكتريكي يا از دست دادن غيرمنتظره اجزائي از شبكه.
·        «شورا»: شوراي پايايي شبكه برق كشور
·        «معاون وزير»: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
·        «دبیرخانه»: دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو
·   «مؤسسه برق»: شركت يا بنگاه يا سازمانی كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع برق و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزيي اشتغال دارد، اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و نيمه دولتي باشد. شركت‌هايي كه به كار بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر تأسیسات متعلق به مؤسسات برق اشتغال دارند، نيز تابع احكام مربوط به مؤسسات برق در اين نظام‌نامه مي‌باشند.
·   «اثرگذاران»: كليه‌ي اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات برق و مصرف‌کنندگان برق كه عملكرد آنها در تأمین و حفظ پایایی مؤثر است.
·   «نهادهای حاکمیتی»: هر نهادی که طبق قانون می‌تواند در حوزه‌های بهره‌برداری، برنامه‌ریزی و توسعه برق در شبکه‌ برق کشور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت نماید.
·   «استانداردها و دستورالعمل‌ها»: الزاماتي است جهت دستیابی به سطح قابل قبول پايايي و ايجاد نظم فني، عملكردي و اجرايي به میزان مطلوب، از جمله در حوزه‌های:

  • بهرهبرداري، نگهداری و تعمیرات تأسيسات و شبکه‌های برق؛
  • طراحي، توسعه و احداث تأسيسات جديد يا بهبود تأسيسات موجود؛
  • امنيت فضاي اطلاعاتي و امنیت فیزیکی

ساختار شورای پایایی

در ویرایش سوم نظام‌نامه‌ی شورای پایایی شبکه‌ی برق کشور مصوب 1396، درباره‌ی ساختار شورا این گونه آمده است:

اعضاي شورا با حكم وزير نيرو براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و تا زماني كه اعضاي جديد منصوب نشده‌اند، در سمت خود باقي خواهند بود. انتخاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است.

معاون وزیر دو ماه قبل از اتمام دوره شورا، اعضای حقیقی جدید را از میان افراد صاحب‌نظر و داراي صلاحيت و‌ تجربه‌ي كافي در زمينه‌ي مديريت پايايي با توجه به ساختار شورا براي عضويت در شورا به وزير نيرو پيشنهاد مي‌كند.

آیین‌نامه‌ي اجرايي شورا با پيشنهاد شورا به تأیید معاون وزیر مي‌رسد.

رييس شورا

معاون وزیر رييس شورا  است.

  نائب رئیس

در ابتدای هر دوره، رئیس شورا یک نفر از اعضای شورا را به سمت نائب رئیس انتخاب می‌کند.

دبير شورا

دبیر شورا، مديركل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق است.

دبیرخانه شورا

دبيرخانه‌ شورا، گروه پایایی و امنیت شبکه دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق می‌باشد.

اعضای شورای پایایی

  نام و نام خانوادگي پست سازماني
1 هوشنگ فلاحتيان معاون وزير  نيرو در امور برق و انرژي
2 عبدالصاحب ارجمند مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق
3 سيد محمد صادق زاده معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‏های تجدیدپذیر  و بهره وری انرژی (ساتبا)
4 محمدعلي فرحناکيان مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر توليد برق
5 همايون حائري مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
6 محمودرضا حقي فام معاون هماهنگی توزیع توانیر
7 مصطفي رجبي مشهدي معاون راهبری شبکه برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
8 داوود فرخ زاد معاون برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
9 عليرضا شيراني مدیرعامل شرکت موننکو
10 شهرام ساماني خبره صنعت برق
11 حسين سيفي عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس