مقاله‌ها

پایگاه دانش

1395/06/17
عنصرهای اصلی سازنده‌ی آمیزه‌ای که ما آن را پایایی می‌نامیم چه چیزهایی هستند؟
1395/06/15
بررسی بهینگی و روند دگرگونی پایایی یک شبکه با چند نمایه‌ی عددی برآورد و ارزیابی می‌گردد که در این‌جا کوتاه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
1395/06/15
واژگان معادل سازی شده برای به‌کارگیری در اسناد پایایی
1395/06/14
تعریف‌ پایایی (Reliability) از دیدگاه‌های گوناگون
1395/06/13
دو واژه‌ی BPS و BES در گزارش‌ها، استانداردها و دیگر سند‌های NERC (و دیگر نهادهای مرتبط با پایایی در آمریکای شمالی) بسیار کاربرد دارند. اما این دو سرنام چه عبارت‌هایی هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟