تماس با ما


 
 
آدرس دبیرخانه شورای پایایی شبکه برق کشور:
تهران، بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو، طبقه هفتم

تلفن:  81606840 و 81606878 و 81606871 و 81606806 و 81606835
نمابر: 81606842

ایمیل: iranerc@moe.gov.ir
 

فرم تماس